Energitjuvar på jobbet?

- Kontakta oss på Gröna Linsen

Har du upplevt känslan: 

-”Åh vad hen suger energi, jag vet ju hur det skall vara ”?

Hur blir ditt beteende då? Troligen negativt bemötande som inte gynnar dialogen och samarbetet, snarare tvärtom.

Hur skulle det vara om du istället har en ”Grön Lins”, dvs ett mer öppet och respektfullt förhållningssätt med en inställning att hen inspirerar dig till utveckling?

Många uppdragsgivare anlitar oss när det är KRIS och konflikter. Med vår hjälp kan ni förebygga och hantera dialogen i gruppen och mellan individer.
Vi skapar tillsammans med Er kulturen där medarbetare vill utvecklas och stanna kvar.

 

Allt är tydligt vilket gör att man tar till sig det och kan använda det.

Jag fick upp ögonen för den Gröna och Röda linsen – mycket bra verktyg att jobba med.”

Vi har gått från hopplöshet till en positiv stämning.”

Vi gnäller mindre och är mera medvetna om hur vi agerar och tänker på hur vi skall göra.”

Jag har lärt mig hur betydelsefullt mitt agerande är, att använda Grön Lins samt vikten av personlig omtanke. ”

Det var en påminnelse om att förändring tar tid och om det ska bli något måste man själv vara konsekvent och tålmodig i att vara UL ledare även när alla ens medarbetare inte är mottagliga.”

Det jag tyckte mest om med programmet var att min självkänsla vände tillbaka.”

Var en ovärderlig hjälp att hitta rätt väg framåt för mig.  Ser helheten i jobb och privat”

Att bli lotsad och utmanad i en förändringsprocess är en balansgång som gjordes på ett ypperligt sätt.”

Känner mig stärkt i mig själv och de val som kändes svåra är nu förankrade i förståelse om mig själv. De är inte längre svåra.”

Vi lanserar Gröna Linsen i augusti – anmäl dig nedanför!

cikel
Scroll Up