Skapa en kultur av TILLIT med energi och samarbete i teamet

Nu är önskemålet stort att få ihop teamet, utveckla samarbetet från de senaste årens isolering, med stor osäkerhet och snabba förändringar. Många nya medarbetare har inte ens träffat sina kollegor. Hur skall den nya kulturen och samarbetet se ut?

  • Längtar ni efter att ses och utbyta erfarenheter och återskapa gruppkänslan?
  • Har ni hittat den nya spelplanen - den gemensamma riktlinjen - det nya normala?
  • Vill ni bygga den nya kulturen för att möjliggöra ett smartare sätt att samarbeta, leda och agera?

Vi supportar er, ert team eller ledningsgrupp i att skapa tilliten, energin och motivationen för resultat framåt.

Läs mer om våra grupputvecklingstjänster

Bli en bättre ledare

Vi utvecklar ledare och coachar toppkrafter till ökat fokus och resultat

Genom coaching hjälper vi er att bli mer tydliga, öka motivationen, bli av med oro som dränerar på energi, hantera oro och osäkerhet.
Skickliga ledare förstår vikten av att alltid utveckla både sig själva och verksamheten för att nå nya resultat. Med Executive Coaching ger du dig själv tid och möjlighet till reflektion över dina viktigaste frågor.
Våra erfarna coacher guidar dig till att bli ditt bästa jag, hantera svåra situationer och hitta din väg framåt med klarhet, lätthet, fokus och tacksamhet. Du som chef och ledare får verktyg för att leda dig själv och andra.

Läs gärna artikeln i Motivation.se om hur du kan Leda dig själv och förflytta från operativt till strategiskt.

Läs mer om våra tjänster

Röda gröna glasögon

Har du någon gång upplevt en negativ känsla när en viss person kliver in i rummet? Vi kallar det att ha RÖD LINS. Tyvärr påverkar det din kommunikation och ditt beteende. Kanske det inte hjälper er framåt. Vi hjälper dig att få verktyg som skapar tillit och förtroende, att se med den GRÖNA LINSEN. Vi tränar er i förhållningssättet som skapar tillit och modiga mänskliga ledare. Ta support av en Coach för att nå dina mål och bli ditt bästa jag. Tack Jessica Eidemo för bilden.

Boka ett första kostnadsfritt samtal.
Läs mera här

Allt är tydligt vilket gör att man tar till sig det och kan använda det.

Jag fick upp ögonen för den Gröna och Röda linsen – mycket bra verktyg att jobba med.”

Vi har gått från hopplöshet till en positiv stämning.”

Vi gnäller mindre och är mera medvetna om hur vi agerar och tänker på hur vi skall göra.”

Jag har lärt mig hur betydelsefullt mitt agerande är, att använda Grön Lins samt vikten av personlig omtanke. ”

Det var en påminnelse om att förändring tar tid och om det ska bli något måste man själv vara konsekvent och tålmodig i att vara UL ledare även när alla ens medarbetare inte är mottagliga.”

Det jag tyckte mest om med programmet var att min självkänsla vände tillbaka.”

“Det var en ovärderlig hjälp att hitta rätt väg framåt för mig.  Ser helheten i jobb och privat”

Att bli lotsad och utmanad i en förändringsprocess är en balansgång som gjordes på ett ypperligt sätt.”

Känner mig stärkt i mig själv och de val som kändes svåra är nu förankrade i förståelse om mig själv. De är inte längre svåra.”

"In the webinar I learned a good model for feedback. It was good with interactions and sharing of stories and experiences".

det är bra med en coach om man vill få hjälp med att sätta mål för sig själv samt få hjälp med att belysa vad man vill förbättra hos sig själv. Hitta motivation till förbättringar. Få energi till att göra förändingar. Jag tyckte det var kul och lärorikt samt gav mycket energi och välmående.

Det jag tyckte mest om var definitivt Gröna Linsens förhållningssätt och att inte hjälpa genom att göra jobbet åt mitt team, utan istället coacha och stödja för att sedan följa upp.

Vad är det du vill?
Hur kommer du dit?

Du får skapa din egen personlig Livsplan

De flesta av oss hamnar någon gång i livet frågan ”Jag vill göra något nytt men vet inte vad” . Vi erbjuder karriärplanering med kartläggning som steg för steg leder fram till en utvecklingsplan med mål och alternativa vägar.

Du skapar din personliga livsplan och det liv du vill leva omfattande yrkeslivet, familjen, hälsan och dina intressen.

Läs mera här om hur det går till: Gå till karriärcoaching!

Business people writing