Tjänster

Vi har 20 års erfarenhet av coaching inom ledarskap och förändring

Några av våra nöjda kunder är Svenskt Näringsliv, ABB, ONEMED, Svensk Digitalhandel och ALECTA. Nu är det mer än någonsin krav på chefer och ledare att klara av förändringstrycket och hantera det nya normala. Medarbetare behöver stöd för att hitta energi och motivation, eller ett newplacement program. Arbetsgruppen behöver hitta nya samarbetsformer.

I förändring och kriser finns behov för individ, chef och grupp

  • Självledarskap, leda dig själv för att leda andra.
  • Tydligt chefsskap, visa ledarskap, driva och hantera förändringarna
  • Gruppen utvecklas till ett moget och effektivt team som samarbetar och respekterar varandra
  • Enskilda medarbetare som behöver support

Många coaching uppdrag sker idag virtuellt och på engelska.

Vill du komma i kontakt med oss snabbt?
Boka ett möte? Eller har du frågor?

Ring oss direkt på 070-355 09 90

Positiva effekter som uppnås med stöd av en coach 

 • Utvecklat samarbete och trivsel
 • Ökad hälsa, mindre sjukskrivningar
 • Respektfull arbetsplats
 • Ökad effektivitet och produktivitet med upp till 40%
 • Ökad lönsamhet

Vi har framgångsrikt hanterat:

 • Stressade chefer och medarbetare
 • Otrevlig jargong, utfrysning, nedvärderande kommentarer, ironiserande,
 • Stuprörsmentalitet – självcentrering - ” jag sköter mitt”
 • Grupper i gruppen som gaddar ihop sig mot varandra
 • Chefer som ser problemen, men gör inget åt det ”det går nog över”
 • Konflikter mellan medarbetare sopas under mattan
 • Upplevelse av kris

Exempel från grupp: En grupp hade utvecklat missnöje, negativ attityd och stress med sjukskrivningar som följd. De hade inte haft en närvarande chef en längre tid och pressen  och komplexiteten i gruppen ökat. Här kunde vi ge stöd till den nya chefen som fick verktyg för att leda teamet.  Gruppen fick arbeta med att utveckla relationerna, förhållningssättet och öppenheten i kommunikationen,  skapa strukturer och spelregler för eget ansvarstagande. Det resulterade i ett välfungerande team som stödjer varandra, samarbetar och kan bli än mer effektiva och mår bra.

Vi anpassar program för Era förutsättningar och behov med hjälp av etablerade forskningsbaserade  verktyg och metoder. Vi mäter gruppens utveckling och får det att hända.

- Starta gärna upp med ett kortare inspirationsseminarium
.  Se exempel här

Vill du veta mera,  Kontakta oss här.

Läs gärna bloggen för mer intressanta artiklar