Karriärcoaching

Varje resa börjar med ett steg. Helst i rätt riktning.

Ibland kan en medarbetare uppleva sig stressad och frustrerad över arbetssituationen, chefen, rollen, privatsituationen eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan ta sig uttryck på olika sätt såsom tappad energi och negativ attityd. Hen kanske egentligen vill :

  • Fortare framåt – helst igår
  • Göra något nytt men vet inte vad
  • Ha ett mer utmanade jobb
  • Bli av med surdegar som tar energi

Då är det dags att ta stöd för att på ett strukturerat sätt, med en oberoende Coach tydliggöra kompetenser och färdigheter, samt tänkbara karriärvägar framåt.

Nyttoeffekter med karriärcoaching:

- stärkt självkänsla
- mer energi, roligare på jobbet
- kartläggning av värderingar, kompetenser, egenskaper, styrkor och svagheter
- ökad insikt om utvecklingsbara sidor
- handlingsplan framåt
- förbättrad kommunikation
- CV och Linkedin profil

Programmet ger möjlighet att skapa en personliga Livs- och Karriärplan omfattande såväl arbete, familjeliv, ekonomi och hälsa.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att jobba med karriärcoaching, för att stödja medarbetare i att hitta sina styrkor och den miljö där de bäst kommer till sin rätt. Att få insikt om sina beteenden och hur det påverkar andra och hantera sina hinder för att nå dit de vill. Med hjälp av en strukturerad process i flera steg coachas medarbetaren till ökad självinsikt, livsglädje och inspireras till utveckling.

 Kontakta en karriärcoach här för ett förutsättningslöst möte

För dig som vill veta mera om hur du kan "Hitta lusten i ditt yrkesliv" se vår process för karriärcoaching under avsnittet Metod 

”När du gör det du är bra på och är intresserad av blir du framgångsrik”


 

Hitta lusten i ditt yrkesliv!

Vid olika tillfällen under vårt yrkesliv hamnar vi i situationer där vi känner att vi kört fast, behöver ny inspiration och hitta nya utvecklingsvägar. Kanske har du med glädje tagit de jobb som du erbjudits men aldrig funderat över om de stämmer med vad du verkligen vill. Nu vill du göra medvetna val och planera för framtida utvecklingsmöjligheter och för att hitta motivation i en ny roll i eller utanför organisationen.

I våra program får du möjlighet att identifiera var du står, vad du kan, vad du vill och hur du kommer vidare i just din situation. Vi tillhandahåller struktur, effektiva metoder och personlig coaching. Du får göra en kartläggning av dina värderingar, styrkor och mål, skapa din livsplan med en handlingsplan med alternativa karriärvägar samt hur du skall förverkliga den.  Du blir mer tydlig och ökar sannolikheten att nå dina mål.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.