Coaching och outplacement

Outplacement? Omställning? Nej - Newplacement!

En följd av minskad efterfrågan och tappade affärer kan leda till permitteringar och avvecklingar. Vi vet att de medarbetare som får stöd i att hitta nytt fokus – och må bra under tiden blir ambassadörer istället för sabotörer.

Det som andra kallar Outplacement eller omställning väljer vi att kalla New placement. Det är ju vad det är frågan om – ett nytt fokus framåt någon annan stans.

Vi vet att de som under sin omställningstid får stöd i att arbeta med sin fortsatta karriärutveckling hittar snabbare ett nytt arbete att trivas med. Det har vi jobbat med sedan 2001 i karriärcoach- och newplacementprogram för individer och grupper upp till 200 personer. Ibland är det chefen som behöver individuellt stöd, eller hela grupper som kan stödja varandra framåt.


Nyttoeffekt med Newplacement program:

  • De får en mer positiv bild av företaget de lämnar och blir bra ambassadörer.
  • Den kvarvarande personalens motivation ökar med vetskapen om att man arbetar i ett företag med god personalpolitik, även när det blåser hårt och är tuffa tider.

Hur går det till?

Vi har en väl beprövad metodik för att stödja medarbetare till ökad självkännedom, självinsikt och vägledning för att hitta och lyckas med att nå nästa steg i yrkeslivet.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring att ge din personal en ny start.

Scroll Up