Metod


Vi tar fram det bästa i varje medarbetare för att skapa bästa resultat för både individen och organisationen.

Med förhållningssättet öppenhet, respekt och förståelse för olikheter skapas förutsättningar för tillit och ett hälsosamt klimat där människor vill stanna och utvecklas. Det grundläggs genom att arbeta fram gruppens psykologiska trygghet som i sin tur påverkar kommunikation, produktivitet, lönsamhet och hälsa.

Vi fokuserar på kontinuerligt lärande och arbetar med aktuella forskningsbaserade verktyg och metoder. Här är några av dem vi är certifierade på.

 • Utvecklande Ledarskap, UL, om vilka ledarbeteenden som är mest gynnsamma för individ och organisation. Forskning från Försvarshögskolan, professor och leg psykolog Gary Larssons mfl, uppdaterad 2018 med bla Destruktivt Ledarskap.
 • Utvecklande Medarbetarskap, UMM, Hur varje person kan utöva ett mer utvecklande medarbetarskap. Försvarshögskolan;Gary Larsson, Ann Zander, Marianne Lönngren och Medelene Malmqvist, 2022.
 • Utveckling Grupp Ledarskap, UGL, Försvarshögskolan. Ledarutbildning för att förstå mig själv och gruppen.
 • Svensk forskningsbaserad teori om gruppers utveckling:GDQ, Group Development Questionnary, en vetenskapligt bevisad metod som mäter en grupps effektivitet och ger svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv. Utvecklad av Psykologiprofessor, Dr Susan A. Wheelan.
 • Förändringsledning: William Bridges Transition model, USA. En forskningsbaserade metodik, sk Transition Management för att hantera den mänskliga, känslomässiga sidan av förändring. Från Avslut till Neutrala Zonen och Nystart.
 • Beteendeprofiler Everything DiSC, samt Extended DiSC, baserade på William Moulton Marstons "Emotions of normal people", kartlägger individens och gruppens beteendeprofiler för att öka självinsikten hos individen och gruppen. Det skapar ökad förståelse för olikheter och hur vi kan utveckla kommunikationen med varandra.
 • Coaching metodik och principer enligt ACE, Academy for Coaching Excellence utvecklat av Dr Maria Nemeth Phd MCC Coach med mer än 30 års erfarenhet. Ett av verktygen här kallas just grönalinsen*
 • ICF, International Coaching Federation etiska principer.
 • Fearless Scan Practitioner, certifierad i att genomföra Psykologisk Trygghet Test. Baserat på forskning från Amy Edmondson, Professor i Ledarskap vid Harvard Business School.

Läs mera om historien från grundarna.

*Grönalinsen är Coachens och Ledarens förhållningssätt och kallas även i relation till medarbetare på arbetsplatsen för Success Lens/ Framgångslinsen. Det är ett förhållningssätt baserat på Ontologi, läran om varandet. Det kommer ifrån empiriskt arbete under mer än 30 år av Dr Maria Nemeth Phd Psychology MCC coach och grundare av Academy for Coaching Excellence, Sacramento USA. Catrine Berndtson är certifierad utbildare i metodiken och är Licencierad Academy Trainer.

Läs mer om Ontologi i kunskapsbanken

”En vis ledare möter allt beteende med respekt. Därigenom blir gruppen öppen för fler och fler beteenden.” Ledarskapets Tao. Lao Tzus Tao Te Ching 1600-talet."

green
red

Så här kan det gå till för att få det att hända

Många pratar om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess krav, men vi får det att hända i verkligheten. Med oss får gruppen och individerna utvecklas på ett strukturerat sätt till ökad effektivitet och hälsa.

Vår process för grupputveckling

diagram

Exempel på innehåll i ett program för utveckling av grupp eller förändringsarbete

 • Intervjuer alternativt tester för att kartlägga nuläge och skapa ett önskat läge. Innehållet anpassas till gruppens behov och situation. Ingen grupp är lik den andra.
 • Genomförande i form av workshops utifrån gruppens behov och mål.
  ◦ Klimatanalys för att se de positiva områdena och utvecklingsområden samt att öppna upp dialogen i gruppen
  ◦ Samarbetsövningar
  ◦ Spelregler hur vi skall stödja varandra till 100% där ingen blir lämnad utanför
  ◦ Bygga relationer
  ◦ Fördelar med våra olikheter, hur vi kan dra nytta av varandra
  ◦ Ge och ta emot utvecklande feedback
  ◦ Skapa och bearbeta handlingsplan
 • Arbetsgruppen driver handlingsplanen framåt med stöd av handledare
 • Kvalitetssäkring mellan tillfällena genom avstämning med uppdragsgivare
 • Uppföljning med exempelvis
  ◦ Handlingsplan framåt
  ◦ Klimatanalys och Önskat läge
  ◦ Reflektion och lärande
  ◦ Skapa långsiktigt lärande, hantera dilemman

Vill du veta mera hur vi kan hjälpa just dig: kontakta oss här.

Vill du veta mera om effekten av att jobba med team, se aktuell studie från bla Googles, läs mera här: ”Aristotelseprojektet” se kunskapsbanken.

Uppföljning

• Efter ca 5 – 9 månader
• Uppföljning av handlingsplaner

Kvalitetssäkring

• Avstämningar av processen
med chefer och uppdragsgivare

samarbete

Arbetssätt

Processer