Metod

Vi vill ta fram det bästa i varje medarbetare för att skapa bästa resultat för både individen och organisationen.

Med förhållningssättet öppenhet, respekt och förståelse för olikheter skapas förutsättningar för tillit och ett hälsosamt klimat där människor vill stanna och utvecklas. Det påverkar all kommunikation och produktivitet.

I alla våra program såväl grupputveckling och förändringsarbete som individ coaching och karriärutveckling arbetar vi för att skapa insikt och träning i  förhållningssättet, varandet och hur det påverkar mig själv och andra. En framgångsrik metodik för att hantera konflikter.

Vårt fokus är att lära individer och grupper att skifta förhållningssätt från det Röda till det Gröna. Vi skapar bättre förutsättningar för en bra dialog som gynnar båda parter, mellan medarbetare och med chefen och i gruppen.

Läs mera om historien från grundarna.

Gröna Linsen är coachens och Ledarens förhållningssätt och kallas även i relation till medarbetare på arbetsplatsen för Success Lens/ Framgångslinsen.

Studier har visat att människor som har förhållningssättet med respekt och öppen kommunikation är mer framgångsrika i sina liv och når sina livsmål som är viktiga för dig under din livsresa.

Nyttoeffekt:

• Ökad trivsel
• Ökad hälsa
• Lever upp till arbetsmiljökraven, organisatorisk och social arbetsmiljö
• Attraktiv arbetsplats och attraktiv företagskultur
• Bibehålla talanger

green
red

Förhållningssättet är baserat på Ontologi, läran om varandet, och kommer ifrån empiriskt arbete under mer än 30 år av Dr Maria Nemeth Phd Psychology MCC coach och grundare av Academy for Coaching Excellence. Läs mer om Ontologi i kunskapsbanken.

”En vis ledare möter allt beteende med respekt. Därigenom blir gruppen öppen för fler och fler beteenden.” Ledarskapets Tao. Lao Tzus Tao Te Ching 1600-talet."

Så här kan det gå till för att få det att hända

Många pratar om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess krav, men vi får det att hända i verkligheten. Med oss får gruppen och individerna utvecklas på ett strukturerat sätt till ökad effektivitet och hälsa.

Vår process för grupputveckling

diagram

Exempel på innehåll i ett program för utveckling av grupp eller förändringsarbete

 • Intervjuer alternativt tester för att kartlägga nuläge och skapa ett önskat läge. Innehållet anpassas till gruppens behov och situation. Ingen grupp är lik den andra.
 • Genomförande i form av workshops utifrån gruppens behov och mål.
  ◦ Klimatanalys för att se de positiva områdena och utvecklingsområden samt att öppna upp dialogen i gruppen
  ◦ Samarbetsövningar
  ◦ Spelregler hur vi skall stödja varandra till 100% där ingen blir lämnad utanför
  ◦ Bygga relationer
  ◦ Fördelar med våra olikheter, hur vi kan dra nytta av varandra
  ◦ Ge och ta emot utvecklande feedback
  ◦ Skapa och bearbeta handlingsplan
 • Arbetsgruppen driver handlingsplanen framåt med stöd av handledare
 • Kvalitetssäkring mellan tillfällena genom avstämning med uppdragsgivare
 • Uppföljning med exempelvis
  ◦ Handlingsplan framåt
  ◦ Klimatanalys och Önskat läge
  ◦ Reflektion och lärande
  ◦ Skapa långsiktigt lärande, hantera dilemman

Vill du veta mera hur vi kan hjälpa just dig: kontakta oss här.

Vill du veta mera om effekten av att jobba med team, se aktuell studie från bla Googles, läs mera här: ”Aristotelseprojektet” se kunskapsbanken.

Uppföljning

• Efter ca 5 – 9 månader
• Uppföljning av handlingsplaner

Kvalitetssäkring

• Avstämningar av processen
med chefer och uppdragsgivare

samarbete

Arbetssätt

Processer