Grupputveckling

Utveckla gruppen till ökad effektivitet och produktivitet - upp emot 25-50%!

När en grupp inte fungerar tar det kraft, energi och tid. Därför är det lönsamt att aktivt jobba med gruppen, klimatet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

   Se filmen här

Det vanliga är att man skyller på chefen, organisationen, och besvärliga medarbetare får för stor plats och tar energi. Här kan vi hjälpa till. Genom att arbeta med gruppen underlättas chefens arbete. Nyttoeffekt:

  • Ökad trivsel och hälsa
  • Ökad effektivitet
  • Ökad produktivitet
  • Bättre samarbete och roligare jobb
  • Hållbar arbetsmiljö - skapar en kultur där man vill stanna och utvecklas i

Med förhållningssättet Grön Lins lägger vi grunden för att skapa tillit, ökad respekt och en miljö som utvecklar kreativiteten där människor kan växa och trivas. Genom att tydliggöra vad som skaver och skapa en metodik för att hantera konflikter, utvecklas kulturen nu och framöver.

Vi tittar inte bara på fakta, VAD vi gör utan mera medvetandegör attityder, kommunikationen, de sk "mjuka frågorna", HUR vi gör. Alltså tydliggöra det omedvetna som ”ligger under vattenytan”.

Vår process grupputveckling

Kontakta oss för ett möte där vi kan lyssna av dina behov och berätta mera hur vi kan stödja er och anpassa ett optimalt program för att skapa kulturen ni vill ha.

Vill du veta mera om våra anpassade grupputvecklingstjänster, ladda ner.