Om oss

Företaget Gröna Linsen är bildat för att utveckla inspirerande ledare som lyfter det bästa hos medarbetare, och skapar optimala team och en tillitsfull arbetsmiljö. Med oss har vi 20 års erfarenhet från utveckling av ledare och grupper. Vi får det att hända.

När vi reflekterat över alla de projekt som vi arbetet med och den feedback vi fått från våra kunder, har vi sett att det som fått störst och mest positiv bestående effekt på företagskulturen är: Förhållningssättet hur jag ser andra människor och hur jag ser på mig själv.

Christer Hedlund som tidigare drivit företaget Iteratur, (läs mera om Iteratur Nord här) : ”Efter 20 års arbete med ledar- och grupputveckling träffade jag på förhållningssättet den Gröna Linsen och de verktyg som finns runt Gröna Linsen då fick jag ihop pusslet för Ledare och Grupp”.

”I varje coaching ser jag tydligt att det är förhållningssättet den Gröna Linsen som ger effekt” "En liten insats kan få stor effekt och bestående resultat!" säger Catrine Berndtson, som drivit Stelena Utveckling o Coaching, (läs mera om Stelena här),  en av delägarna.  

Företaget Gröna Linsen drivs utifrån vår grundfilosofi om ledarskap samt de utvecklande arbetsmiljöer där individer och organisationer kan växa. Allt med syfte att skapa en kultur med respekt, tillit, god kommunikation och samarbete. Då skapas välmående individer och god hälsa vilket genererar lönsamhet.

  • Under åren har vi genomfört ett antal grupputvecklings-insatser framgångsrikt med alltifrån skiftlag i teknikföretag och industriföretag, till arbetsgrupper i kommuner, IT-, ekonomi- och finansbolag.
  • Vi har också en gedigen erfarenhet av att coacha toppkrafter, chefer, specialister och talanger till att bli grundade som ledare med energi och fokus framåt .

Vår grundsyn vilar på en stark tro på egen hälsa och välmående, inspirerat av Utvecklande ledarskap och Yoga kulturen.

catrine

Catrine Berndtson - Konsult

Catrine har mer än tjugo (20) års bred kompetens av att coacha individer, grupper och management till mål och resultat både i nationella och internationella företag. Hon är PCC coach och en mycket erfaren och uppskattad team- och ledarutvecklare som utbildar i bl.a ledarutveckling, förändringsledning, coachande förhållningssätt, coachande projektledning, framgångsrik försäljning och kommunikation. Catrine är en skicklig nätverkare och uppskattas hon för att skapa positiv energi som inspirerar människor till utveckling. Certifierad handledare i UL, Utvecklande Ledarskap, Förändringsledning, CAP, DiSC och Licencierad Academy Coach trainer och mentor.

Information

E-post: Catrine@gronalinsen.se
Telefon: 0709-18 43 57

christer

Christer Hedlund - Konsult

Christer har tjugofem (25) års erfarenhet av förändringsledning, ledar- och teamutveckling för chefer och medarbetare. Tidigare chef- och HR-chef inom såväl privat som offentlig sektor. Han har en bakgrund som officer, beteendevetare och idrottslärare med vidareutbildning inom ledar- och organisationsutveckling. Christers stora intresse är människans utveckling som individ, i grupp och organisation där ledarskapsfrågor och friskvård legat honom varmt om hjärtat. Han är en kompetent och uppskattad utbildare och mentorcoach. Certifierad UL, Utvecklande Ledarskap och UGL handledare, Everything DISC samt SDi handledare.

Information

E-post: Christer@gronalinsen.se
Telefon: 070-355 09 90