Utveckla effektiva team

Hur utvecklas en grupp till ett effektivt team

Effektiva team består av engagerade medlemmar som vill skapa extraordinära resultat tillsammans med andra. De vet att lärande och utveckling är en grundförutsättning för att skapa hållbara resultat, över tid och som överträffar högt ställda förväntningar.

Genuina relationer

Vi stöder er i resan till ett Effektivt team. Med förhållningssättet som grund hjälper vi alla vara del av gruppen där människor trivs, har roligt och känner sig värdefulla.

Vi lägger grunden till förhållningssättet för en respektfull arbetsplats som speglas i en kultur med ett tillitsfullt, positivt samarbetsklimat och likabehandling där dialogen ligger i fokus.

 

Från grupp till team

 

 

Resultatet blir ett team som:

  • samarbetar
  • visar varandra respekt,
  • drar nytta av varandras styrkor och olikheter
  • ser och tar medarbetaransvar
  • har ökad hälsa

I arbetet fokuseras på att utveckla relationerna, feedbackkulturen och samarbetet. Nyfiket utforska kulturen tydliggöra vad som skaver och hittar en metodik för att hantera konflikter nu och framöver.

Se även studien från Aristotelesprojektet, i kunskapsbanken.
Läs mera om vår process för grupputveckling här (se metod här).
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, för att få det att hända hos er.

Scroll Up