Skapa tillit med grönlinsen

Det var fantastiskt att se programmet och höra dialogen om att sätta människor i fokus och vikten av att skapa tillit.

Därför känns det så skönt idag när vi nu genom företaget Gröna Linsen fokuserar på just att skapa tillitsfulla ledare. Ledare som skapar en miljö där andra kan växa och utvecklas.

Skavlan ställde frågan : Vad är viktigast känsla eller förnuft?

”Båda lika viktiga! ”uttryckte Petter

Att lita människorna, ge dem möjligheter att utvecklas och växa, men också att göra det du själv sagt du skall göra är viktigt för att skapa ett tillitsfullt ledarskap.

Det handlar ju också som Petter Stordalen sa ”Att ta reda på vad DU önskar, att ta reda på vad kunden vill ha”, skapar en bra och gynnsam dialog. Att du visar nyfikenhet och intresse för den andre personen och dennes situation.


Du bygger tillit genom att såsom Ernst Kirchsteiger uttryckte sig  ”att förutsätta i ett möte att den du möter är en bra människa, hen är bra och att hen har en bra inställning”

De pratade också om i dialogen om vikten i att våga vara sårbar.

”Våga vara kärleksfulla”, sa Ernst, romantik är värdefullt och skall uppmuntras.

Att våga visa känslor är viktigt. ”Att visa maskulinitet för mig är att våga visa känslor och vara sig själv.” uttryckte Petter Stordalen. Världen skulle bli bättre om fler var som Ernst med det förhållningssättet, sa Petter: ”Du har en utstrålning – du osar kärlek och godhet”

Så härligt när en känd och framgångsrik person uttalar sig om detta som vi tror på och jobbar för. Det finns även forskning och aktuella studier som visat på detta:

1) Googles ”Aristotelseprojekt” 2016, där de jobbat med 1000 medarbetare, 180 aktiva team och kommit fram till att tillit och våga visa känslor är det viktigaste för att skapa effektiva team.

2) Winjet  Najad, VD för HCL har genom sitt arbete fyrdubblat omsättningen på 5 år genom att jobba med mänskliga beteenden, vilket skapat engagemang och tillit.

3) Professor Christer Sandahl , Erika Falkenström och Mia von Knorring har skrivit en bok som belyser just vikten av att som ledare jobba med känslor  ”Chef med Känsla och Förnuft” , vilket även ligger som grund i Försvarshögskolans UL, Utvecklande Ledarskap och Susan Wheelans modell IMGD för att skapa effektiva team.

Vill du veta mera om hur DU kan skapa tillit och förtroende som ledare?

Kontakta oss här

 

Vi tränar dig och ditt team att utveckla förmågan.

Välkommen!

Vänligen
Catrine Berndtson | catrine@gronalinsen.se

 

Ämnen: LedarskapMotivationUtvecklande LedarskapCoachingchefscoachingLedarutvecklinggrönalinsenGrupputvecklingpsykosociala arbetsmiljöntränahjärnaneffektiva teamarbetsmiljöhälsa

   Written by Catrine Berndtson
Scroll Up