Så väljer du rätt coach

Du kanske står i begrepp att välja ta stöd i din roll som ledare, men vet inte vad som passar mig bäst? Är det en kurs eller en coach, och hur väljer jag rätt coach?

Många av våra kunder som anlitat oss för personlig coaching vittnar om att det är ovärderligt att få stöd i att tydliggöra sina mål och vägen dit, skapa mer glädje i vardagen och uppnå resultat som ger den framgång de längtat efter i sina liv och yrkesroller.

Idag finns så många olika coacher:

  •  alltifrån sportcoacher i fotboll, tennis och gym till hundcoach.
  • coacher för karriären, relationen och livet såsom affärscoacher, livscoacher, hälsocoacher etc

Ibland menar man när man säger coach, en expert som ger råd o tips för att hen kan mera inom ett visst område. Här nedan kommer jag berätta mera om coaching för dig i yrkeslivet och karriären.


Vad skall jag tänka på och vilken coach skall jag ha?

Ja, behöver du stöd inom för att kunna hoppa höjdhopp bättre så skall du ju välja en coach som kan tekniken och kan ge råd. Söker du stöd i din roll i yrkeslivet kan det ibland vara värdefullt med någon som ger råd och kanske har viss erfarenhet, men det viktigaste att coachen agerar som stödjande samarbetspartner som låter dig själv komma till insikter och hitta dina svar.

Olika coacher kan ha olika inriktning, exempelvis; KarriärcoachingLedarutveckling eller Stresshantering. Se vidare nedan

Till skillnad från en mentor eller psykolog så jobbar coachen framåtriktat ”härifrån och framåt”, sätter mål och skapar aktivitet.


Vad är en professionell coach?

En professionell coach har genomgått träning i coaching och visat prov på att hen har förmåga att skapa ett tryggt partnerskap, lyssnar aktivt, ställer bra utforskande och utmande frågor. Coachen har inga egna svar eller agenda som skall ”fixa till” dig, utan stödjer dig för att hitta nya energifyllda lösningar.

En bra coach kan utmana dig att se förbi hindren och att komma över de upplevda ( och reella) hindren som du ger dig själv. Alltför ofta skapar vi själva hinder för oss själva såsom ”det går inte” , ”jag har inte tid”…

En coach stödjer dig att se vad som egentligen är viktigt, dina värderingar, sätta mål, skapa en handlingsplan och skapa verklig beteendeförändring – du får det att hända. Du får ökad självkänsla och ser hur bra du egentligen ÄR.

Du vet bäst om din situation och din organisation, coachen behöver inte känna till allt för att kunna stödja dig till att nå ett resultat.


Vilket är ditt behov av coaching?  Det kan vara olika fokus på coachingen:

  1. Karriärcoaching

Vanliga dilemman: Vad är mitt nästa steg? Hur hittar jag tillbaka till motivation och lusten i arbetslivet?
I karriärcoaching ingår ofta någon form av kartläggning av grundläggande värderingar och kompetenser samt CV- skrivande, sätta mål och skapa handlingsplan med alternativa utvecklingsvägar. I karriärcoaching får du troligen även tips och råd från coachen.

  1. Utvecklas som ledare

Vanliga dilemman: Jag är ny i rollen? Jag står inför ny utmaning. Jag behöver öka självtillit och självkänsla. Jag behöver bli mer tydlig i min roll och våga ta plats.

Är du ny i rollen kanske du behöver viss praktisk och konkret utbildning för att kliva in i  rollen som chef/projektledare/förändringsledare. En del affärscoacher kan ge handledning med konkreta verktyg för rollen om du väljer ett sådant upplägg. Alternativt välj en kurs och komplettera med en coach för att implementera alla insikter. En professionell coach kan fördjupa din självkännedom och framförallt utveckla ditt självledarskap vilket är en förutsättning för att kunna leda andra. Coachen stödjer dig i att bli mer tydlig, hjälper dig att få insikt om ditt eget beteende och ställer frågor för att få dig att reflektera och skapa aktivitet.

  1. Hantera stress

Vanliga dilemman: Står du i skynket innan väggen? Har du svårt att sova, tappat energi, blir lätt arg, eller bara upplever en otydlighet och osäkerhet, ständiga förändringar som stressar.

Har du kommit för långt ner i utbrändhetsskalan och kroppen säger ifrån– kanske en psykolog är bäst att börja med. En coach ger dig verktyg för att bättre hantera din stress, sätta små konkreta mål, och ge stöd på vägen för att hitta energi och fokus.

Här kan en coach som även erbjuder mindfulness bidra.


Min egen resa som professionell coach

Jag har själv arbetat som chef, projektledare och Account Manager i mindre och större organisationer samt har internationell erfarenhet.

NLP Practitioner

Min första kurs i coaching var NLP Practitioner , Neuro Linguistic Programmering, år 2001, en kurs under fyra dagar med Kjell Enhager, Niklas Kull som lärare.

Coaching med NLP

Sedan gick jag en diplomeringskurs med Patric Orjala, Coaching med NLP, coaching med ICC, International Coaching Community, en kurs om 12 dagar, som baseras på Scandinavian Leadership. Det tyckte jag var så spännande att jag sedan var asstent på kurserna ( och gick den 4 ggr till).

ICF International Coach Federation

Sedan ville jag gärna få en certifiering enligt ICF, International Coach Federation, och valde att gå med Dr Maria Nemeth PhD and MCC coach founder of ACEAcademy for Coaching Excellence in Sacramento USA. Då tog jag min PCC certifiering vilket innebär ett 2-årsprogram med 12-15 kursdagar, coachträning live med feedback, handledning av mentor, test och minst 750 genomförda dokumenterade coachtimmar.

Dessutom har jag Karriärcoach-utbildning via New Start samt är licensierad utbildare i Förändringsledning samt Utvecklande Ledarskap.

Idag har jag arbetat med coaching i 17 år och är LAT, Licenced Academy Trainer inom ACE,  och mentor i Academy for Coaching Excellence.


Här är mina fyra tips att tänka på när du när du skall välja coac

1. Fundera på vad du vill ha ut av coachingen. Vilken typ av stöd önskar du?

Är det snarare en mentor som ger råd utifrån hens egen branscherfarenhet eller är det en coach som är expert på människors beteenden och kan coacha dig oavsett vilken bransch du är i, med fokus på din egen självkännedom?

Kanske vill du ha en kombination av båda?

2. Välja en certifierad coach?
Välj alltid en coach som är certifierad via branschorganisationen ICF eller IMCC. Då säkerställer du att coachen har en gedigen och internationellt godkänd coachutbildning.

Vill du veta mera om coachcertifiering kan du klicka på länkarna här: ICF och EMCC.

3. Fråga efter referenser.
Viktigast är att din coach är en person som du har förtroende för. En som lyssnar, får dig att reflektera och som utmanar men stödjer dig i din utveckling oavsett vad som kommer upp. Välj en coach där personkemin stämmer, där du känner dig positiv och inspirerad (men kanske nervös!) efter det första inledande mötet, där du känner ett förtroende och upplever dig sedd och lyssnad på.

4. Var tydlig med coachen vilka förväntningar du har på din coach
Och vilken typ av coaching du behöver. Hur vill du att coachen ska vara mot dig: utmanande, stödjande, ifrågasättande? En välutbildad coach ska kunna ge dig allt detta, men ofta har också coachen sin egen ”stil”. Stämmer den överens med den du är och det du behöver?  Många väljer att ha ett första ”prova på möte” med en coach.

 

 

 

Vänligen
Catrine Berndtson

Ämnen: LedarskapKarriärCoachMentorVälja coach

   Written by Catrine Berndtson