Minimerastress

Vi har alla den senaste tiden drabbats av Corona pandemin på olika sätt. Vi har upplevt förändringar och ny information med nya utmaningar nästan varje dag. Det enda vi vet är att ingen har upplevt  detta förut, ingen har de rätta svaren och det är stor osäkerhet på många områden.

I dessa tider är det än mer viktigt att du som ledare kan behålla lugnet, kunna fortsätta att inspirera och motivera din personal. Här kan vi dela med oss av några råd hur du kan göra

Vi vet från olika forskningsstudier om hjärnan att:

  • Osäkerhet skapar stress och frustration
  • Vår uråldriga hjärna letar efter säkerhet, men när den inte finner det skapas lätt stress symptom
  • Vår hjärna vill ha tydlighet och struktur, något att fokusera på

Under dessa ”Corona tider” upplever många oro för familjen, jobbet, vad kommer att hända med mitt företag, ekonomin, hur kommer det att bli i framtiden? Många upplever  Frustration över att vara isolerade hemma från våra sociala aktiviteter och att inte få träffa släktingar. Nu börjar vi också oroa oss för hur det kommer att bli att komma tillbaka till jobbet…..

Vi har inte kontroll över situationen!

Osäkerhet skapar stress  

Vår hjärna är designad för överlevnad och att varna oss för fara. När vi inte har kontroll reagerar hjärnan och skapar en reaktion för att försvara sig ”fight, flight och freeze”. Det kan ge sig uttryck i orolighet, bortförklaringar, avståndstagande eller upprymdhet, självcentrering. Andra kan uppleva ångest, frustration, en känsla av ensamhet och depression.

Det är helt naturligt – det är inget fel på dig!

I coaching beskriver vi denna reaktionen som varnar oss för fara som ”aptjatter”Men du ÄR inte ditt aptjatter. 

Men, du kanske har beteenden och sidor som du inte vill visa – Arg, frustrerad, irriterad, otålig, cynisk, använder hårda ord…även till dina nära och kära.

Det här stadiet kan också orsaka ont i kroppen, en känsla av att vara ett offer, känna skuld och tycka synd om sig själv.

Vår hjärna har alltför lätt för att fokusera på det negativa , det finns mycket forskning på det. VI vet också att det du fokuserar på växer!

Du som är ledare är naturligtvis också mänsklig och kan uppleva och utsättas för allt detta. Det värsta är att om du fastnar i oro och frustration och till och med blir paralyserad, kan det lätt spridas ut i organisationen och påverka andra att agera likadant.

Så här kan du göra för att behålla lugnet:

1) Observera
Vad upplever du i dig själv?
Vad är du mest orolig för?
Vad är det värsta med det?
Hjälper det dig?

2) Skifta fokus
Vad skulle vara mer intressant att fokusera på? Ett annat mindset som gynnar dig bättre?
Vad är egentligen viktigt? Skapa tydlighet.
Vad är du tacksam för här och nu?

3) Ta ett litet steg

Ett vanligt misstag är att man vill för mycket på en gång. Att äta hela elefanten i ett stycke går inte. Att bestämma sig för en liten konkret aktivitet, ett litet steg som du kan göra i den fysiska verkligheten kommer att hjälpa dig på vägen. Börja med något som du KAN kontrollera och göra något åt. Du kan skapa din egen tydlighet och struktur.

Det kan verka lätt, eller också skapa en känsla av att ”det är lätt för dig att säga- jag kommer få det svårt..:” – då är det aptjattret som sätter igång igen.

Kom ihåg – det händer oss alla vi kan fastna i oro för så fungerar vår hjärna.

Vi kan lära oss att kontrollera vår hjärna – visa din hjärna att det är DU som bestämmer.

4) Ta support

Support kan komma från flera håll, från våra nära o kära, kollegan, vänner, eller din coach.

En coach supportar dig på vägen för att träna hjärnan att komma förbi de hinder du kanske ger dig själv och de situationer som kanske hindrar dig att nå dina mål. Att skifta fokus till mer energi och kreativitet.

Vill du lära dig mer om förändringsledarskap och William Bridges forskning om hur du som ledare kan motivera medarbetare genom de olika förändrings faserna 1) Avslut/ Släppa taget 2) Neutrala zonen 3) Nystart.

Klicka här för att ladda ner guiden

Guide för att leda förändring

Click here and read our guide in english

Guide for Leading Change 

Vänligen
Catrine Berndtson | catrine@gronalinsen.se

Ämnen: LedarskapCoachLivs- och Karriärplangrönalinsenpsykosociala arbetsmiljönstresshanteringtränahjärnanhälsaminskastressbalansilivetexecutivecoaching

  Written by Catrine Berndtson