Livspusslet hur får jag det att gå ihop

Balans i Livet och Livspusslet

Jag möter ofta kunder som säger att de vill ha Balans i Livet. Ofta med en suck – och beskriver sin situation av barnhämtning, höga krav på jobbet, ständiga förändringar i arbetssituationen, en frånvarande eller icke uppmuntrande chef, eller föräldrar som börjar tappa minnet och huset som kräver sin tid med trägård o renoveringar. Å så hinner jag inte träna….
Jag känner mig så stressad…

Då brukar jag fråga – Vad innebär Balans i Livet för dig?

Vi har ofta en drömbild av vad Balans i Livet är – och hur det bör vara, kanske till och jämför en med en idealbild som bygger på att man tror att alla andra har det så bra. Vi glömmer bort att se till vad vi redan har och förtydliga vad som egentligen är viktigt för mig och vad som är rimligt baserat på de val jag gör. Å så stressar vi på och gör inget åt det. Energin tar slut, frustrerad för att jag inte uppnår det jag borde…

Livet är fullt av krav och förväntningar inte minst från oss själva.

Hur svårt vill du ha det?

Det är en bra fråga, som du också kan ställa dig. Vi vill gärna klaga till andra och få medhåll samt gärna skylla på omständigheter som gör det svårt. Speciellt chefen, kunden eller skolan, andras barn, andra personer eller händelser. Om någon håller med mig så får jag ju rätt och kan vältra mig i att det är någon annans fel och behöver inte göra något själv.

Vad kan du göra själv?

Ja du kan göra något för att bli mera nöjd och hitta det Livspussel som passar dig.

1. Definiera vad Balans i Livet innebär för dig. Vad önskar du att livet skall innehålla under året, kanske veckovis eller under en månad. Definiera dina Livsintentioner. Vem är du villig att vara?

Det är ju inte bara jobbet, utan även familjesituationen och hälsan som brukar vara viktiga områden. Vi vill räcka till för så många. Och allt hänger ihop. Men situationen kan se olika ut och vi kan göra olika prioriteringar under olika perioder i livet samt ha olika ambitioner och förutsättningar.

Här behöver var och en hitta sin väg.  Framförallt handlar det om att bli mer tydlig och insiktsfull om hur jag visar det i verkligheten.

2. Välj ut de fem viktigaste Livsintentionerna och beskriv vad de innebär för dig.

Ta en stund och verkligen reflektera. Var ärlig. Skriv ner det som är viktigt och hur det visar sig i ditt liv. Varför är just detta viktigt?

Sen kommer ju det svåra. Har du nu tagit dig tid för att definiera och skriva ner det som är viktigt för dig, kanske berättat för en kompis, partner eller familjemedlem. Gratulerar – då har du kommit igång. Men nu är det dags att förverkliga det som är viktigt.

3. Hur jag får det att hända:

Välj det område du vill börja fokusera på. Är det familjen, eller att vara en framgångsrik medarbetare? Kanske halt enkelt något annat som du undertryckt länge som ger dig energi.

Jag hade en kund som upplevde hög stress och press och hade fullt sjå med att hinna med sig själv och sin familj. Det kom fram att hon länge tänkt på och längtat efter att börja måla. När hon började prata om det, sken hon upp och hittade sin energi som också gav motivationen att bättre hantera stressen och pressen på jobbet.

Hur det du väljer att fokusera på kunna visa sig i det dagliga livet?  Vad skulle du kunna göra?

Genom att tydligt definiera hur du skulle kunna genomföra det som du vill ökar sannolikheten att det händer.

Nu har du lagt grunden till din Livsplan och du kan börja ta små steg för att få det att hända.

4. Vill du ha support för att nå dit snabbare?

– Boka in ett möte med en coach.

En coach kan ge dig enkla verktyg som hjälper dig att ta de första stegen mot ökad balans i livet. en oberoende person som kan ställa de rätta frågorna, skapa energi och hjälpa till att komma förbi hindren. Du får underlag för att arbeta med dina Livsintentioner och bli mer tydlig.

Beställ första Coachmötet

Det första mötet är alltid förutsättningslöst och kostnadsfritt.

Att leda dig själv så att du kan få mer fokus, energi och glädje i livet!

Det är aldrig för sent att börja!

Ämnen: KarriärLivs- och KarriärplanCoachingLedadigsjälvgrönalinsentränahjärnanhälsaminskastressstressbalansilivet

    Written by Catrine Berndtson