Förändringsarbete

Förändringsarbete för att skapa kulturen och få med alla ”i båten”

Vi lever i en värld av konstant förändring i ett allt snabbare tempo.

  • Företag slås ihop, blir uppköpta
  • Ökad digitalisering ställer nya krav på arbetssätt,
  • Ny chef med ny ledarstil

Förändringar kan vara bra och är nödvändiga, men har vi inte medarbetare med i förändringsprocessen blir det inte till den utveckling och resultat som det var tänkt. Det viktigaste är att vi skapat acceptans för förändringen och hanterat den känslomässiga sidan av förändringen, sk Transitionen.

 

En resa tillsammans

Vi hjälper er att

  • få med medarbetarna i förändringen
  • skapa rätt förhållningssätt, som ger energi och motivation
  • leda medarbetarna genom den känslomässiga förändringen genom de tre faserna Avslut, Neutrala zonen och Nystartsfasen

Förändringsarbetet syftar till att skapa en mer positiv kultur med nya, ändrade beteenden hos individer och grupper, så att vinster och förväntade effekter uppnås. En strategi för att hantera det naturliga motståndet skapas också.

Företaget Gröna Linsen har gedigen erfarenhet av att genomföra förändringsarbete där vi dokumenterat mätbara effekter på attityder, motivation och ökad produktivitet efter genomfört program.

Läs mera om vår metodik för att få det att hända

Train the Trainer program skapar lärande i den egna organisationen

Vill ni att vi utbildar Ledare i organisationen att bättre leda och hantera förändringsarbete?

Vi genomför program som handledare i organisationer eller i form av en ”Train the Trainer-modell”. Här får cheferna träning i att facilitera och leda gruppmöten med hjälp av ett coachande förhållningssätt för att skapa delaktighet i gruppen och få med sig medarbetarna i förändringen. Ett mycket bra sätt att följa upp med gruppen efter en medarbetarundersökning eller arbetsmiljöanalys.

Resultatet blir att chefen leder sin egen grupp på ett pedagogiskt sätt och samtidigt utvecklar gruppen till att ta mer eget ansvar. Train the Trainer-program skapar tryggare ledare, långsiktigt hållbara lösningar samt ökad kostnadseffektivitet.

Scroll Up