Det är ensamt och tufft att vara chef

  • 8 av 10 chefer känner sig ensamma
  • 40% vet ej vart de skall vända sig för att få stöd
  • vågar inte öppna upp och visa sårbarhet.

En undersökning av tidningen chef som frågat 935 chefer visar att du är vanlig som känner så. Du kan inte prata om allt med dina medarbetare, eller din chef, eller dina kollegor. Kanske inte det finns någon på Hr heller. Det är ensamt att vara chef.

Alla har vi behov av att känna oss sedda och att få dela erfarenheter med någon som lyssnar. Att få egen tid, tid att reflektera och vädra sina tankar och frustrationer. Vår erfarenhet och våra utvärderingar från coaching av 1000-tals chefer under snart 20 år visar på att många upplever att det är värdefullt att som chef ha en extern coach eller mentor/ bollplank. Det är givande att få tillgång till någon som är oberoende och inte har en egen agenda, där det inte finns konkurrens eller politik.

Det ger:

– stöd för att hantera egen oro och energitjuvar

 vägledning för att hantera andras frustrationer

– hantera sin egen agenda, ta ansvar för rätt saker och våga säga nej

– få perspektiv på sin egen situation och hitta svaren hur hantera den

Våra utvärderingar visar att verktygen från coachingen för att leda sig själv underlättar i arbetet för att leda personal och hantera komplexa situationer.

BÖRJA 2020 MED EN EXTERN COACH I DITT NYA CHEFS O LEDARSKAP!

Du får ett första strategimöte.

Ta första steget här: 

chefscoaching ledarutveckling

Vill du veta mer om oss coacher på Gröna Linsen läs gärna mer här.

Vänligen
Catrine Berndtson | catrine@gronalinsen.se

Ämnen: KarriärCoachLivs- och Karriärplan

   Written by Catrine Berndtson